O Gminie
INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH W KADENCJI 2014-2018
2018-10-11
INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH W KADENCJI 2014-2018
Autor Jaskólski Marcin
Separator_aktualnosci
Film o Gminie Radziejów
2016-12-05
Autor Jaskólski Marcin
Separator_aktualnosci
Rada Gminy Radziejów 2014-2018
2014-12-10
Autor Jaskólski Marcin
Separator_aktualnosci
OGÓLNE INFORMACJE O GMINIE RADZIEJÓW
2014-08-01

 

 

 

Szanowni Państwo

 

Serdecznie witam w Gminie Radziejów

 

 

       Gmina Radziejów położona jest w pięknej, malowniczej okolicy. Nasze atuty to zabytki, przyroda, ciekawe obiekty. Uroki turystyki pieszej i rowerowej poznacie Państwo przemierzając tutejsze szlaki wśród pól i łąk.

            Gmina Radziejów to nie tylko kraina niezwykłego pejzażu, atrakcji historycznych i krajoznawczych – to również atrakcyjny partner do organizowania działalności gospodarczej i inwestowania. Jesteśmy otwarci na współpracę z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

            Zapraszam do poznania walorów turystycznych, kujawskiej gościnności naszych mieszkańców oraz nawiązywania z nimi serdecznych kontaktów.

            Miejscowości Gminy Radziejów położone są pośród pięknych okolic oferujących coś nowego, atrakcyjnego, a przy tym nieco tajemniczego.

            Serdecznie zapraszam.

 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Radziejów

                                                                                                    Marek Szuszman

 

 

 

 

 

 

 

          Gmina Radziejów leży w środkowo – wschodniej części terenu Kujaw na skrzyżowaniu historycznych szlaków z Inowrocławia do Brześcia Kujawskiego i Włocławka oraz z Torunia do Koła i Konina.

          Uwzględniając uwarunkowania administracyjne, gmina położona jest w południowej części województwa kujawsko – pomorskiego i wchodzi w skład powiatu radziejowskiego.

 

 

Mapa gminy Radziejów z podziałem na sołectwa.

 

          Od wschodu graniczy z gminami Bytoń i Osięciny, od zachodu z gminą Kruszwica, od północy z gminą Dobre, od południa z gminą Piotrków Kujawski. Siedzibą władz gminy jest miasto Radziejów.

            Powierzchnia gminy wynosi 92,6 km². Użytki rolne zajmują 8.779 ha i są to grunty o wysokiej klasie ziemi ornej należące do najlepszych w Polsce. Zaledwie 24 ha stanowią obszary leśne. Obszar gminy zamieszkuje 4.530 mieszkańców, średnia gęstość zaludnienia wynosi  49 osób/km².

            Według danych Urzędu Gminy Radziejów na jej terenie wyszczególnionych jest 18 sołectw i 27 miejscowości.

            Gmina charakteryzuje się wysoką produkcją towarową. Główne kierunki produkcji to bydło mleczne, opasowe, trzoda chlewna oraz uprawa zbóż, buraków cukrowych, rzepaku 
i warzyw gruntowych.

            Przez obszar gminy przebiega linia kolei szerokotorowej nr 131 Tczew – Chorzów Batory.

          Infrastrukturę drogową w gminie stanowią: droga krajowa  nr 62 Włocławek – Radziejów – Anusin o długości 12,1 km, droga wojewódzka nr 266 Ciechocinek – Radziejów – Konin  o długości 5,3 km, drogi powiatowe – 46,5 km oraz 89,75 km dróg gminnych.

          Pierwsze ślady ludzkości na terenie gminy Radziejów datowane są na okres neolitu, tj. ok. 3.000 lat p. n. e. Świadczą o tym wykopaliska archeologiczne prowadzone we wsi Opatowice.

            Obszar obecnej gminy od wczesnego średniowiecza związany był z Kujawami i wyodrębnionym w końcu XIII wieku księstwem kujawskim. Do końca okresu przedrozbiorowego teren gminy znajdował się w granicach województwa brzesko – kujawskiego i powiatu radziejowskiego. Później, w wyniku rozbiorów i podczas zaborów jego podległość administracyjna zmieniała się kilkakrotnie. Gmina Radziejów jako jednostka administracyjna ma rodowód dziewiętnastowieczny. Przed rokiem 1864 ośrodkiem gminy, która została utworzona w oparciu o dobra rządowe, był Stary Radziejów. Po wprowadzeniu w 1864 roku nowej organizacji gmin wiejskich, gmina Stary Radziejów przestała istnieć. Na jej miejsce utworzona została gmina Radziejów o znacznie większym terytorium. Od 1918 r. teren gminy znalazł się w granicach powiatu nieszawskiego, w województwie warszawskim. A od l kwietnia 1938 r. razem z powiatem nieszawskim, włocławskim, lipnowskim i rypińskim znalazł się w granicach województwa pomorskiego. W 1975 roku, kiedy wszedł w życie dwustopniowy podział administracyjny państwa i nastąpiła likwidacja powiatu radziejowskiego, terytorium gminy weszło w skład utworzonego wówczas województwa włocławskiego. W roku 1992 podzielono Miasto i Gminę Radziejów na dwie niezależne jednostki: Gminę Radziejów i Miasto Radziejów. Odrodzenie powiatu nastąpiło z początkiem 1999 roku a gmina Radziejów weszła w skład powiatu radziejowskiego, w województwie kujawsko-pomorskim.

          Z gminą Radziejów wiąże się ważna dla historii Polski bitwa stoczona pod Płowcami 27 września 1331 roku pomiędzy wojskami króla Władysława Łokietka i armią krzyżacką. Bitwa ta rozwiała legendę o niepokonanych Krzyżakach. W roku 1931 w 600 rocznicę zwycięskiej bitwy nad Krzyżakami wzniesiony został pamiątkowy kopiec o wysokości 20 m, rozebrany w okresie II wojny światowej. W 630 rocznicę bitwy, w 1961 roku, odsłonięto w Płowcach pomnik upamiętniający miejsce stoczonej bitwy.

            Świadectwem bogatej przeszłości są  zabytki i dobra kultury znajdujące się na terenie gminy, które znajdują się pod ochroną prawną i opieka konserwatorską. Należy tutaj wymienić :

 • pradziejowy kompleks osadniczy Opatowice – tzw. Wzgórze Prokopiaka, na którym odkryto datowany na lata 3.000  p. n. e. do 2.000 p. n. e., unikatowy w skali Europy, kompleks osad najstarszej autochtonicznej ludności agrarnej, która zamieszkiwała te tereny w okresach różnych kultur,

 

 

 

Kompleks osadniczy Opatowice - Wzgórze Prokopiaka

 

 • zespoły dworsko – parkowe w Biskupicach, Czołówku, Płowcach, Przemystce, Leonowie, Pruchnowie i Skibinie, z XVIII, XIX i I połowy XX wieku,

 

 

Zespół parkowo-dworski w Biskupicach.

 

 

Zespół parkowo-dworski w Biskupicach.

 

 

 • park podworski w Broniewie,
 • kościół parafialny pw. św. św. Wojciecha i Barbary w Broniewie z 1860 r.,

 

Kościół P.W. Św. Św. Wojciecha i Barbary w Broniewie - widok od strony wejścia.

 

 

Kościół P.W. Św. Św. Wojciecha i Barbary w Broniewie - widok boczny.

 

 

Kościół P.W. Św. Św. Wojciecha i Barbary w Broniewie - prezbiterium.

 

 • kapliczki przydrożne w Broniewie, Czołówku i Kłonówku,

 

Kapliczna przydrożna w Broniewie.

 

 

Kapliczna przydrożna w Czołówku.

 

 

 • cmentarz rzymsko – katolicki w Broniewie,
 • cmentarz poległych w bitwie w 1331 roku w Płowcach, 

 

Cmentarz poległych w bitwie pod Płowcami.

 

 

Cmentarz poległych w bitwie pod Płowcami.

 

 

Cmentarz poległych w bitwie pod Płowcami.

 

 • pomnik dla uczczenia zwycięskiej bitwy Władysława Łokietka z wojskami Zakonu Krzyżackiego w Płowcach.

 

Pomnik upamiętniający bitwę pod Płowcami.

 

 

Pomnik upamiętniający bitwę pod Płowcami.

 

 

Pomnik upamiętniający bitwę pod Płowcami.

 

 

Przez teren gminy przebiegają również szlaki turystyczne:
1. Szlak Łokietka – wiedzie z Inowrocławia przez Kruszwicę, Radziejów, Płowce do Kowala,
2. Szlak Powstania Styczniowego na Kujawach – prowadzi z Aleksandrowa Kujawskiego przez Dobre, Krzywosądz, Radziejów, Piotrków Kujawski, Babiak, Izbicę Kujawską, Brześć Kujawski do Włocławka.
3. Szlak bitwy pod Płowcami – wiodący z Radziejowa przez Pruchnowo, Stary Radziejów, Płowce, Witowo do Osięcin.

Autor Staszak Rafał
Separator_aktualnosci
INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH W KADENCJI 2010-2014
2014-07-21

 

WPROWADZENIE

 

 

     Dobiega końca kadencja samorządowa 2010-2014. Nadszedł czas jej podsumowania i przedstawienia dokonań za miniony okres.

     Od początku obecnej kadencji wspólnie uczymy się, jak sprawnie zarządzać jednostką samorządu, wykorzystywać jej mocne strony, talenty i pomysły mieszkańców oraz piękno przyrody. Udało się dla tego celu połączyć aspiracje i energię radnych, sołtysów oraz ludzi z różnych środowisk prezentujących często różne poglądy. Stworzyliśmy wokół gminy pozytywny klimat współpracy, dzięki czemu zrealizowaliśmy wiele projektów, którym nie podołalibyśmy sami. Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale trzeba docenić to, co udało się osiągnąć.

     W kadencji 2010-2014 działalność Gminy Radziejów była ukierunkowana na jej wszechstronny rozwój. Powstało wiele dróg, naszej młodzieży szkolnej zapewniliśmy prawdziwie europejskie warunki zdobywania wiedzy. Edukacja to jednak nie wszystko, dlatego duży nacisk położyliśmy na rozwój infrastruktury sportowej i kulturalnej, służącej twórczemu wykorzystaniu wolnego czasu, a także na infrastrukturę komunalną, ochronę środowiska i inne dziedziny życia.

     Z wielką przyjemnością przedstawiam Państwu okolicznościowy album obrazujący dokonania Gminy Radziejów w latach 2010-2014. Możecie Państwo zapoznać się z inwestycjami i innymi przedsięwzięciami, jakie Gminie Radziejów udało się zrealizować, a także tymi, które są zaplanowane na kolejne lata.

 

 

 

OGÓLNE INFORMACJE O GMINIE

 

     Gmina Radziejów jest położona w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i wchodzi w skład powiatu radziejowskiego. Sąsiaduje od północy z gminą Dobre, od wschodu z gminami Bytoń i Osięciny, od zachodu z gminą Kruszwica, a od południa z gminą Piotrków Kujawski. Siedzibą władz gminy jest miasto Radziejów.

     Powierzchnia gminy wynosi 92,6 km2. Użytki rolne zajmują 8.779 ha i są to grunty o wysokiej klasie ziemi ornej, należące do najlepszych w Polsce. Zaledwie 24 ha stanowią obszary leśne. Obecnie gminę zamieszkuje niespełna 4.550 mieszkańców. Średnia gęstość zaludnienia gminy wynosi 49 osób/km2.

     Pod względem administracyjnym obszar gminy dzieli się na 18 sołectw: Bieganowo, Biskupice, Broniewo, Broniewek-Płowki, Czołowo, Czołówek, Kwilno-Kłonówek, Opatowice, Piołunowo, Płowce, Pruchnowo, Przemystka, Skibin, Stary Radziejów Kolonia, Stary Radziejów Wieś, Szostka, Kolonia Wąsewo, Zagorzyce. Obejmują one łącznie 27 miejscowości.

 

 

 

 

 

        W kadencji 2010-2014 pracuje Rada Gminy w składzie:

 

 • Andrzej Pawlak – Przewodniczący,
 • Marian Bandyszewski – Wiceprzewodniczący,
 • Kazimierz Skupniewicz – Wiceprzewodniczący,
 • Kazimierz Czynsz,
 • Ireneusz Głowacki,
 • Eugeniusz Kapeliński,
 • Mirosław Linowiecki (do kwietnia 2013 r.),
 • Mariola Kardasz (od sierpnia 2013 r.),
 • Mirosław Kołodziejczyk,
 • Wiesław Migdalski,
 • Błażej Patyk,
 • Marek Piernik,
 • Jerzy Rogacki,
 • Władysław Śniadecki,
 • Kazimierz Wiśniewski,
 • Czesław Witkowski.

 

 

 

OSIĄGNIĘCIA GMINY  W LATACH 2010-2014

 

 

Drogi gminne

 

 

     Drogi są bardzo ważnym, niemal newralgicznym, elementem infrastruktury gminnej. W 2011 r. wybudowano 5 odcinków asfaltowych dróg gminnych o łącznej długości 3 km. Były to drogi w miejscowościach Biskupice, Czołowo, Kwilno, Płowce oraz Zagorzyce. W roku 2012 wyasfaltowano 5,8 km dróg w Bieganowie, Biskupicach, Kolonii Wąsewo, Piołunowie, Starym Radziejowie Kolonii oraz Starym Radziejowie Wsi. Rok 2013 przyniósł kolejne inwestycje drogowe w Broniewku, Czołowie, Bieganowie, Opatowicach, Kwilnie, Płowcach, Kłonówkui Pruchnowie. Łączna długość asfaltowanych dróg wyniosła w 2013 r. 7,9 km. W 2014 r. przeprowadzono inwestycje drogowe w Płowcach, Opatowicach, Bieganowie, Biskupicach, Broniewie, Czołowie, Kłonówku, Skibinie, Szostce, Zagorzycach oraz Pruchnowie, o łącznej długości 8,05 km.

      24,75 km dróg asfaltowych to efekt kadencji 2010-2014.

     Dokonano również remontów cząstkowych dróg gminnych emulsją asfaltową, grysami i kamieniem w sołectwach Bieganowo, Biskupice, Broniewek-Płowki, Broniewo, Czołowo, Czołówek, Kwilno-Kłonówek, Opatowice, Piołunowo, Płowce, Pruchnowo, Przemystka, Skibin, Stary Radziejów Wieś, Stary Radziejów Kolonia, Szostka, Kolonia Wąsewo oraz Zagorzyce. Łączna ilość wbudowanej mieszanki to 50 ton, a nawiezionego kamienia to 6.908,1 ton.

 

 

Budowa drogi gminnej w Czołowie.

 

 

Droga gminna w Płowcach.

 

 

Droga gminna w Czołówku.

 

 

Droga gminna w Opatowicach.

 

 

Droga gminna w Zagorzycach.

 

 

 

Oświetlenie uliczne

 

 

 

     W obecnej kadencji wybudowaliśmy nowe oświetlenie uliczne, podnoszące bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Nowe lampy zamontowano w Biskupicach, Przemystce, Szostce, Płowcach, Bieganowie, Broniewku, Czołowie, Czołówku, Starym Radziejowie Kolonii i Kłonówku.

 

 

Oświetlenie uliczne w Starym Radziejowie Kolonii.

 

 

Oświetlenie uliczne w Biskupicach.

 

 

 

Stacja Uzdatniania Wody w Szostce

 

 

 

     W roku 2011 zmodernizowano Stację Uzdatniania Wody w Szostce. Obiekt przeszedł gruntowny remont, a stare, niespełniające norm jakościowyh urządzenia, wymieniono na nowoczesny ciąg technologiczny, którego wydajność wynosi 60 m3/h. Obecnie obiekt dostarcza wodę do 455 gospodarstw domowych z 11 wsi. Korzysta z niego ok. 3 tys. osób.

 

 

Stacja Uzdatniania Wody w Szostce.

 

 

Urządzenia uzdatniające wodę.

 

 

Urządzenia służące do redukcji zanieczyszczeń.

 

 

 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

 

 

 

     Gmina Radziejów, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców i spełniając wymogi ochrony środowiska, w latach 2012-2013 wybudowała 193 przydomowe oczyszczalnie ścieków.
     Są to oczyszczalnie rozsączające, których rodzaj montażu był uzależniony od ukształtowania terenu. Inwestycje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem  mieszkańców i będą kontynuowane.

 

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków, Wioletta Płoszaj i Piotr Szcześniak, Opatowice.

 

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków, Magdalena i Marek Pietrzakowie, Stary Radziejów Kolonia.

 

 

 

Szkoły Podstawowe i Gimnazjum

 

 

 

     Szkoły gminne są systematycznie remontowane i wyposażane w nowoczesny sprzęt edukacyjny oraz niezbędne pomoce dydaktyczne. W 2011 r. zakupiliśmy do wszystkich szkół tablice interaktywne, komputery z wyposażeniem, a także mikroskopy i inne pomoce dydaktyczne. W 2014 r. zakończyły się prace związane z termomodernizacją wszystkich obiektów szkół oraz budynków im towarzyszących. Obiekt Szkoły Podstawowej w Bieganowie, Szkoły Podstawowej w Płowcach, Gimnazjum w Skibinie, Przedszkola w Skibinie oraz Biblioteki w Płowcach otrzymały izolację termiczną oraz nowe, kolorowe elewacje.

     Nasze placówki szkolne są niewielkimi obiektami, ale przyjaznymi uczniom, a kadra nauczycielska ukierunkowana na niemalże indywidualne podejście do każdego ucznia. Powoduje to przyjazną atmosferę i umożliwia osiąganie bardzo dobrych wyników. Wyniki sprawdzianów szóstoklasistów z ostatnich lat plasują nasze szkoły w czołówce powiatowej i wojewódzkiej. Szkoła Podstawowa w Bieganowie zajęła I miejsce w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 r., a Szkoła Podstawowa w Płowcach I miejsce w 2014 r. również na terenie całego województwa.

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Bieganowie - elewacja frontowa.

 

 

Szkoła Podstawowa w Bieganowie - elewacja boczna.

 

 

Szkoła Podstawowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Płowcach.

 

 

Szkoła Podstawowa w Płowcach.

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Płowcach.

 

 

Publiczne Gimnazjum w Skibinie.

 

 

 

Przedszkole Gminne w Skibinie

 

 

 

     Dużym osiągnięciem Gminy było utworzenie i wyposażenie w 2012 r. Przedszkola Gminnego w Skibinie. Było to posunięcie długo oczekiwane przez mieszkańców, którzy swoje dzieci posyłali dotychczas do przedszkoli w sąsiednich gminach. Działanie to wymagało ogromnego wysiłku, ale okazało się przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”. Przedszkole cały czas rozwija się, powiększając swoją bazę edukacyjną o nowe pomieszczenia i wyposażanie i cieszy się ogromnym zainteresowaniem dzieci i rodziców. O przyjęcie do naszego przedszkola ubiegają się nawet dzieci z sąsiednich gmin.

 

 

Budynek Przedszkola Gminnego w Skibinie.

 

 

Przedszkolaki w czasie zajęć - grupa 3-latków.

 

 

Przedszkolaki w czasie zajęć zimowych.

 

 

 

 

Świetlice wiejskie

 

 

 

     Gmina Radziejów w kadencji 2010-2014 systematycznie remontowała i wyposażała świetlice wiejskie. Czasami zaniedbane i niewykorzystane rozpoczęły drugie życie i stały się impulsem do integracji mieszkańców, reaktywowania kół gospodyń wiejskich itp.

     Wyremontowano m.in. świetlicę wiejską w Zagorzycach, Broniewku, Kłonówku, Skibinie i Piołunowie. Gruntowny remont wraz z termomodernizacją przeszła świetlica wiejska w Czołowie, która to została wyposażona w stoły, krzesła, sprzęt RTV i AGD, a także zastawę stołową i sztućce. W 2013 r. zakończono rozpoczętą rok wcześniej budowę świetlicy wiejskiej w Starym Radziejowie Kolonii.  Ten obiekt także został kompletnie wyposażony .

     Aktualnie realizowana jest budowa, rozpoczętej w 2013 r., świetlicy wiejskiej w Biskupicach. Otrzyma wyposażenie potrzebne do właściwego funkcjonowania. 

     W 2014 r. przeprowadzono termomodernizację świetlicy wiejskiej w Bieganowie. Na potrzeby mieszkańców przystosowano pomieszczenie po dawnym lokalu użytkowym oraz zainstalowano centralne ogrzewanie.
     W roku bieżącym większość świetlic wiejskich z terenu naszej gminy otrzyma nowe meble i wyposażenie.

 

 

Świetlica wiejska w Starym Radziejowie Kolonii.

 

 

Budowa świetlicy wiejskiej w Biskupicach.

 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Czołowie.

 

 

Świetlica wiejska w Bieganowie.

 

 

Świetlica wiejska w Zagorzycach.

 

 

 

Rekultywacja Wysypiska Śmieci w Broniewku

 

 

 

     W 2012 r. rozpoczęliśmy rekultywację wysypiska śmieci w Broniewku. Inwestycja służąca zamknięciu i unieszkodliwieniu odpadów, ma na celu poprawę jakości środowiska naturalnego oraz estetyki obszaru. Realizacja zadania trwała 3 lata i została ukończona w bieżącym roku. Po zakończonej rekultywacji obiekt służy jako Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, a nasadzona nowa roślinność wkrótce spowoduje, że nikt nie będzie się domyślał, że było tam kiedyś składowisko odpadów.

 

 


Rekultywacja wysypiska śmiecie w Broniewku.

 

 

Rekultywacja wysypiska śmiecie w Broniewku.

 

 

Punkt Sekektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Broniewku.

 

 

 

 

 

 

Remizy OSP

 

 

 

     Ochotnicze straże pożarne wpisane są na stałe w obraz gminy. Strażacy ochotnicy oprócz swoich zadań statutowych aktywnie uczestniczą w życiu gminnym. Posiadają samochody bojowe i swoje obiekty, które często pełnią funkcję świetlic wiejskich. W 2012 r. gmina dokonała gruntownej modernizacji remizy OSP Szostka. Budynek został wyremontowany wewnątrz i na zewnątrz, ocieplony i pomalowany.

     W 2013 r. prace remontowe zostały przeprowadzone również na budynku remizy OSP Broniewo. Budynek jest gruntownie odnowiony wewnątrz i otrzymał nową elewację zewnętrzną.

     Kończą się prace remontowe wraz z wymianą dachu prowadzone na obiekcie remizy OSP Płowce. W 2013 r. przeprowadzono remont dachu remizy OSP Stary Radziejów, a w 2014 r. dachu garażu samochodu bojowego.

 

 

 

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Szostce.

 

 

 

 

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Broniewie.

 

 

 

Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Płowcach.

 

 

 

Koła Gospodyń Wiejskich

 

 

 

          W ostatnich latach nastąpił wzrost aktywności Kół Gospodyń Wiejskich w naszej gminie. Coraz częściej kobiety obserwując dorobek kulturowy, edukacyjny i społeczny swoich matek i babć, a także mając na uwadze potrzebę modernizacji i odnowy wsi, wstępują do KGW lub zakładają nowe. Koła przyjmują ambitne plany pracy, które mają na celu aktywizację kobiet w życiu społecznym, działania na rzecz poprawy sytuacji ekonomicznej rolników, wspieranie rozwoju kultury na wsi, propagowanie i pielęgnowanie tradycji regionalnych, prowadzenie różnoradnych form działalności edukacyjno - kulturalnej. W okresie od 2012 do 2014 r. w naszej gminie powstało sześć nowych kół i obecnie jest już ich dwanaście. Zdecydowaną większość członkiń stanowią rolniczki, jednak coraz chętniej dołączają do kół panie, które mieszkają na wsi ale nie prowadzą gospodarstw rolnych.

 

 

 

Stoisko KGW na dożynkach gminno-parafialnych w Zagorzycach - 2011 r.

 

 

Stoisko KGW na święcie ziemniaka i śliwki w Opatowicach - 2012 r.

 

 

 

Stoisko KGW na dożynkach gminno-parafialnych w Starym Radziejowie - 2013 r.

 

 

 

Sala gimnastyczna w Bieganowie

 

 

 

     W 2013 r. w części świetlicy wiejskiej w Bieganowie urządzono salę gimnastyczną. Jedno z pomieszczeń świetlicy zostało gruntownie zmodernizowane,  przystosowane i wyposażone dla potrzeb sali gimnastycznej miejscowej szkoły, która dotychczas nie miała własnej sali. Cały obiekt świetlicy został ocieplony i otrzymał nową, efektowną elewację. Jest wyposażony w centralne ogrzewanie, a na potrzeby mieszkańców adaptowano dodatkowe, dotychczas niewykorzystywane, pomieszczenia.

 

 

 

Sala gimnastyczna w Bieganowie.

 

 

 

 

Muszla koncertowa

 

 

 

     Ważnym obiektem wybudowanym w celu pobudzenia i uatrakcyjnienia życia kulturalnego w gminie, jest muszla koncertowa. Budowla powstała w 2012 r. w Płowcach, przy pomniku upamiętniającym zwycięską bitwę wojsk polskich króla Władysława Łokietka nad zakonem krzyżackim. Służy organizowaniu różnego rodzaju imprez kulturalnych aktywizujących społeczeństwo i zachęcających do wspólnego spędzania wolnego czasu. Na jej scenie odbywają się przeglądy zespołów dziecięcych, młodzieżowych, ludowych, a także gwiazd polskiej sceny rozrywkowej z okazji dorocznej inscenizacji Bitwy płowieckiej.

 

 

 

Muszla koncertowa w Płowcach.

 

 

 

 

Nowy sprzęt gminny

 

 

 

     W 2011 r. zakupiono nowe maszyny, niezbędne dla realizowania potrzeb mieszkańców gminy, tj. koparko-ładowarkę firmy TEREX i równiarkę firmy MBU. Te wielozadaniowe maszyny wykorzystywane są do różnych prac, m.in. naprawy dróg oraz usuwania poboczy, naprawy uszkodzonych wodociągów, konserwacji rowów melioracyjnych, jak również odśnieżania.

     W 2013 r. gmina zakupiła kolejne urządzenia. Był to remonter do naprawy dróg oraz kosiarka bijakowa. Maszyny te służą naprawie nawierzchni dróg asfaltowych oraz usuwaniu chwastów z poboczy.

 

 

Koparko-ładowarka.

 

 

Równiarka drogowa.

 

 

Remonter drogowy.

 

 

 

Place zabaw i boiska sportowe

 

 

 

     Gmina Radziejów, dbając o dzieci i młodzież,  wybudowała place zabaw w miejscowościach Biskupice, Kłonówek, Piołunowo, Skibin, Szostka, Przemystka, Opatowice i Zagorzyce, a także boiska sportowe w Biskupicach, Kłonówku, Piołunowie, Szostce, Broniewie i Zagorzycach. Obiekty te dały młodym mieszkańcom alternatywne możliwości spędzania wolnego czasu, a ich usytuowanie w centrach wsi służy spotkaniom mieszkańców.

 

 

Boisko sportowe w Biskupicach.

 

 

Boisko sportowe w Szostce.

 

 

Plac zabaw w Przemystce.

 

 

Plac zabaw w Zagorzycach.

 

 

Plac zabaw w Biskupicach.

 

 

Plac zabaw w Szostce.

 

 

 

Miejsca rekreacji i wypoczynku

 

 

 

     Od 2011 r. systematycznie prowadzimy prace związane z tworzeniem miejsc wypoczynku i rekreacji na wsiach. W tym celu w 2011 r. zadrzewiliśmy centrum wsi Broniewo, w 2013 r. kolejne tereny gminne w Płowcach przy dużym i małym pomniku oraz w Opatowicach, a w 2014 r. teren przy świetlicy w Czołowie,  Kolonii Wąsewo, Piołunowie, Biskupicach, Zagorzycach i Bieganowie, a także przy remizach OSP Broniewo i Szostka i na placu zabaw w Przemystce. W 2012 r. zrekultywowano staw w Piołunowie, a w 2014 r. staw w Płowcach.

     Przybyło nowych miejsc do spotkań mieszkańców wsi z miejscami do grillowania, ławo-stołami i zielenią.

 

 

Miejsce rekreacji w Czołowie.

 

 

Miejsce rekreacji w Kolonii Wąsewo.

 

 

Miejsce rekreacji w Broniewie.

 

 

 

Imprezy kulturalne

 

 

 

     Główną imprezą organizowaną co roku przez Gminę Radziejów jest Inscenizacja Bitwy pod Płowcami. Przyciąga ona krajowe i zagraniczne bractwa rycerskie i tysiące widzów z całego kraju. Każdego roku impreza połączona jest z festynem, który kończy się występem gwiazdy wieczoru oraz zabawą taneczną.

 

 

Inscenizacja Bitwy pod Płowcami.

 

 

Zmagania rycerzy podczas Inscenizacji Bitwy pod Płowcami.

 

 

Koncert zespołu Czerwone Gitary - Płowce 2011 r.

 

 

Koncert Jacka Starchurskyego - Płowce 2012 r.

 

 

Koncert zespołu Golec uOrkiestra - Płowce 2013 r.

 

 

 

     Od 2011 r. Gmina Radziejów organizuje corocznie dożynki gminno-parafialne. Jako że gmina nasza jest typowo rolnicza, impreza poświęcona jest rolnikom i uhonorowaniem ich ciężkiej pracy. Dożynki odbywają się co roku w innym sołectwie.

 

 

Chleb dożynkowy.

 

 

Dożynki gminno-parafialne w Zagorzycach - 2011 r.

 

 

Dożynki gminno-parafialne w Zagorzycach - korowód dożynkowy 2011 r.

 

 

Dożynki gminno-parafialne w Szostce - 2012 r.

 

 

Dożynki gminno-parafialne w Szostce - gwiazda wieczoru zespół Milano 2012 r.

 

 

Dożynki gminno-parafialne w Starym Radziejowie - 2013 r.

 

 

 

     Od 2010 roku organizujemy Gminny Dzień Dziecka, Noc Świętojańską, Dzień Ziemniaka i Śliwki oraz szereg innych imprez kulturalnych.

 

 

 

Noc świętojańska w Czołowie.

 

 

Noc świętojańska w Czołowie - młodzież ze Szkoły Podstawowej w Bieganowie.

 

 

Występ młodzieży ze szkoły podstawowej w Bieganowie.

 

 

Noc świętojańska w Czołowie.

 

 

Święto ziemniaka i śliwki w Piołunowie.

 

 

Święto ziemniaka i śliwki w Piołunowie - konkurs na najdłuższą obierkę.

 

 

Gminny Dzień Dziecka w Broniewie.

 

 

 

 

PODSUMOWANIE

 

     Zaprezentowane w albumie osiągnięcia są tylko wybranymi dokonaniami, jakie udało się nam zrealizować w mijającej kadencji.

     Wspomnieć trzeba jeszcze o wybudowanej w latach 2010-2014 nitce sieci wodociągowej Świątniki-Czołówek w miejscowości Kolonia Wąsewo, ogrodzeniach placów zabaw w Opatowicach i Czołowie, zamontowaniu systemu monitorującego przy pomniku płowieckim, utworzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Broniewku czy utwardzeniu placu przy świetlicy w Opatowicach.

     W 2013 r. powstał Gminny Ośrodek Kultury w Czołowie, przeniesiono Gminną Bibliotekę Publiczną w Płowcach z Dworu do Szkoły Podstawowej. Zmodernizowaliśmy instalację centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Zagorzycach, rozbudowaliśmy chodnik w Przemystce, oznakowaliśmy tablicami z informacjami turystycznymi teren przy pomniku w Płowcach, wybudowaliśmy pamiątkowe obeliska w miejscowościach Płowki i Czołowo.

     Zorganizowaliśmy zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Gimnazjum w Skibinie w ramach wyrównywania szans edukacyjnych.

     Wiele z tych dokonań nie byłoby możliwe bez wsparcia budżetu gminnego środkami zewnętrznymi. Gmina Radziejów w latach 2011-2014 uzyskała wsparcie ze środków Unii Europejskiej, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, dotacji z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz darowizn na łączną kwotę 8.082.934,22 zł.

     Nie zamierzamy spoczywać na laurach. Na następne lata są zaplanowane kolejne inwestycje m.in.: przebudowy i remonty kolejnych dróg gminnych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa oświetlenia drogowego, rozbudowa Przedszkola Gminnego w Skibinie o dodatkowe pomieszczenia dydaktyczne, budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 266, dalsze remonty świetlic i remiz OSP wraz z ich doposażeniem w niezbędny sprzęt, budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Bieganowie, budowa boiska sportowego w Skibinie i Opatowicach, utworzenie ścieżki przyrodniczo-historycznej i budowa skansenu historycznego w Płowcach, budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej Nr 62, budowa parkingu przy świetlicy w Starym Radziejowie, a także inne zadania, w tym – bardzo ważne dla mieszkańców –dofinansowanie usuwania azbestu.

     Wszystkie przedstawione w niniejszym opracowaniu osiągnięcia okazały się możliwe dzięki zaangażowaniu wielu osób: radnych, sołtysów, determinacji pracowników Urzędu Gminy oraz mojej skromnej osoby. Cenne okazało się również dobre nastawienie współpracującego z nami samorządu wojewódzkiego, a także administracji centralnej.

     Szczególne słowa podziękowania kieruję jednak do Was, Szanowni Mieszkańcy Gminy Radziejów. To Wy swoimi pomysłami, inspirującymi inicjatywami, a także zaangażowaniem, udowadniacie, że warto dbać i troszczyć się o naszą „Małą Ojczyznę”. Jestem dumny z tego, że jestem członkiem takiej społeczności.

        

 

Z poważaniem

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Wójt Gminy Radziejów

Marek Szuszman

Autor Staszak Rafał
Shadow_top Shadow_bottom
Poznajcie-kujawy