Tablica upamiętniająca poległych mieszkańców gminy Radziejów za wolność i ojczyznę w latach 1939-1945 w Czołowie.

          W przededniu 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej Wójt Gminy Radziejów – dr Marek Szuszman wraz z Radnym Gminy Panem Kazimierzem Skupniewiczem, inicjatorem i pomysłodawcą tablicy, Radnym Gminy Panem Kazimierzem Wiśniewskim, a także Przewodniczącym Rady Gminy Panem Andrzejem Pawlakiem dokonali odsłonięcia tablicy upamiętniającej poległych mieszkańców gminy Radziejów za wolność i ojczyznę w latach 1939-1945.

         Pamiątkowa tablica została wzniesiona w miejscowości Czołowo, stanowiąc dowód pamięci, hołdu i czci, jaką żywi oddają poległym, jak również ocalić od zapomnienia ich męczeńską śmierć.

           Na tablicach znalazły się 44 nazwisko osób, mieszkańców gminy Radziejów, którzy oddali życie w walce za ojczyznę.

           Wykonawcą tablic był zakład kamieniarski Pana Andrzeja Mitki.

           Uroczystego poświęcenia tablicy dokonał ks. prałat Stanisław Łosiakowski dziekan i proboszcz radziejowski.

       Wójt Gminy na koniec uroczystości podkreślił, że „...prawdziwe pomniki musimy stawiać w swoich sercach i w swoich umysłach. Naszym zadaniem jest nie tylko pamiętać, musimy także przekazywać naszą wiedzę i wartości, w które wierzymy, dzieciom i wnukom, umieszczając w ich młodych umysłach takie tablice na przyszłość. To nasze ważne zadanie, któremu musimy sprostać”.

 

Tablica upamiętniająca poległych mieszkańców gminy Radziejów za wolność i ojczyznę w latach 1939-1945 w Czołowie

 

Tablica upamiętniająca poległych mieszkańców gminy Radziejów za wolność i ojczyznę w latach 1939-1945 w Czołowie

 

Tablica informacyjna - charakterystyka miejscowości Czołowo.


Tablica upamiętniająca poległych mieszkańców gminy Radziejów za wolność i ojczyznę w latach 1939-1945 w Czołowie

 

Tablica upamiętniająca poległych mieszkańców gminy Radziejów za wolność i ojczyznę w latach 1939-1945 w Czołowie

 

Tablica upamiętniająca poległych mieszkańców gminy Radziejów za wolność i ojczyznę w latach 1939-1945 w Czołowie

 

Tablica upamiętniająca poległych mieszkańców gminy Radziejów za wolność i ojczyznę w latach 1939-1945 w Czołowie

 

Tablica upamiętniająca poległych mieszkańców gminy Radziejów za wolność i ojczyznę w latach 1939-1945 w Czołowie

 

Tablica upamiętniająca poległych mieszkańców gminy Radziejów za wolność i ojczyznę w latach 1939-1945 w Czołowie

 

Przemówienie Wójta Gminy Radziejów - Marka Szuszmana.

 

Poświęcenie pamiątkowej tablicy przez ks. prałata Stanisława Łosiakowskiego proboszcza i dziekana radziejowskiego.