KONTAKT

GMINA RADZIEJÓW

ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów
II-gie piętro


czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

tel. 54 285 36 86

Numery wewnętrzne na poszczególne stanowiska:
0 – sekretariat
1 – budownictwo, ochrona środowiska, odpady komunalne
2 – podatki, opłaty za gospodarowanie odpadami, ewidencja działalności gospodarczej, kasa
3 – rolnictwo
4 – ewidencja ludności
5 – oświata
6 – inwestycje
7 – fax

Adresy e-mail:
info@ugradziejow.pl
budownictwo@ugradziejow.pl – budownictwo, ochrona środowiska, odpady
zamowienia@ugradziejow.pl – zamówienia publiczne
rolnictwo@ugradziejow.pl – rolnictwo i gospodarka nieruchomościami, OSP, zarzadzanie kryzysowe
elud@ugradziejow.pl – ewidencja ludności
ksiegowosc@ugradziejow.pl – księgowość
podatki@ugradziejow.pl – podatki
oswiata@ugradziejow.pl - oświata
sekretarz@ugradziejow.pl – sekretarz
sotg@ugradziejow.pl – Sekcja Obsługi Techniczno-Gospodarczej


fax 54 285 33 37
GOPS tel. 54 231 28 78
GOPS fax 54 252 28 46

Gminna Spółka Wodna w Radziejowie

Przemystka 23

88-200 Radziejów

tel. 721 385 031Nr konta bankowego BS Radziejów 40 9549 0001 0002 8756 2000 0001

NIP: 889-14-68-587
REGON: 910866672


www.ugradziejow.pl - Oficjalna strona urzędu gminy
www.bip.ugradziejow.pl - Biuletyn Informacji Publicznej
Adres skrytki ePUAP - /ugradziejow1/skrytka

 

Komunikat

UWAGA !!! ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO DLA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI