Trwają prace przy budowie Muzeum i Bibliotece Gminnej w Płowcach oraz przy budowie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Broniewku

2023-11-30


Zobacz więcej

Rozeznanie cenowe na dostawę i montaż zestawu zabawowego na terenie gminy Radziejów

2023-04-26


Zobacz więcej

W Skibinie powstało ogólnodostępne miejsce rekreacji i wypoczynku

2022-10-25


Zobacz więcej

Zagospodarowano teren wokół świetlicy wiejskiej w Zagorzycach

2022-10-25


Zobacz więcej

Kolejne drogi gminne przebudowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

2022-10-25


Zobacz więcej

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w Płowcach zakończona!

2021-12-13


Zobacz więcej

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Płowcach ukończona

2021-08-13


Zobacz więcej

"Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Opatowicach

2019-10-10


Zobacz więcej

"Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Zagorzycach"

2019-10-10


Zobacz więcej