Nowe lampy na terenie gminy Radziejów

Nowe lampy na terenie gminy Radziejów

 

Staramy się dbać o poprawę bezpieczeństwa swoich mieszkańców, dlatego w budżecie gminy na rok 2017 zostały zarezerwowane środki finansowe na budowę nowych punktów świetlnych na istniejących słupach energetycznych i na budowę nowych linii oświetleniowych.

Podpisano umowę z zakładem energetycznym ENERGA na ustawienie i podłączenie punków oświetleniowych wraz z niezbędą infrastrukturą.

W ramach zabezpieczonych środków finansowych udało się zamontować 47 szt. nowych punktów oświetleniowych w następujących lokalizacjach: Czołowo, Zagorzyce, Stary Radziejów, Czołówek, Bieganowo, Piołunowo, Leonowo oraz Skibin.

Na chwilę obecną wszystkie prace zostały zakończone, a zamontowane lampy służą podniesieniu standardu oświetlenia gminy Radziejów.