Siłownie zewnętrzne na mieszkańców gminy Radziejów

Siłownie zewnętrzne na mieszkańców gminy Radziejów

 

 

Środki finansowe z unii europejskiej, o których uzyskanie sukcesywnie zabiega gmina Radziejów, zostały nakierowane, w ogłaszanych konkursach przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, na rozwój fizyczny mieszkańców.

 

Pozyskane przez Gminę środki finansowe na ten cel zaowocowały opracowaniem w 2017 r. dokumentacji technicznej dotyczącej wybudowania siłowni zewnętrznych na terenie gminy Radziejów, jak również geodezyjnym przygotowaniem gruntów pod te obiekty.

 

Inwestycje będą realizawane  w Broniewie, Skibinie, Płowcach, Czołowie, Przemystce i Bieganowie.