Budowa ścieżki pieszo-rowerowej rusza

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej rusza

 

 

15 maja 2018 r. Wójt Gminy Radziejów Marek Szuszman podpisał umowę na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek-Sompolno. Obiekt ma częściowo znajdować się w pasie drogi wojewódzkiej, a częściowo na nasypie dawnej kolejki wąskotorowej.

 

Ścieżka przebiegać będzie przez sołectwa Biskupice i Bieganowo, łącząc gminę Radziejów, miasto Radziejów i gminę Dobre.

 

Inwestycja realizowana będzie przez konsorcjum włocławskich firm: Firmę Inżynieryjno-Drogową DROGTOM oraz Firmę Brzęczkowski Sp. z o.o.

 

Łączny koszt inwestycji wyniesie 4 084 537,15 zł. Zadanie ma zostać zrealizowane w 2018 r.

 

Gmina Radziejów na rbudowę ścieżki otrzymała środki finansowe z Regiolnanego Programu Operacyjnego Województa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie.

 

Mamy nadzieję, że realizowana inwestycja wpłynie pozytywnie na rozwój rekreacji rowerowej i pieszej wśród mieszkańców gminy Radziejów oraz gmin ościennych, a przede wszystkim będzie służyć poprawie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz ochronie środowiska naturalnego.