Zasady segregowania odpadów komunalnych

 

 

                    WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

PAPIER

- opakowania z papieru i kartonu,

- torby i worki papierowe,

- gazety i czasopisma,

- katalogi i ulotki,

- papier biurowy i pakowy

- zeszyty i książki

- pieluch, chusteczek i ręczników jednorazowych,

- kartonów po mleku i napojach,

- tłustych opakowań po pizzy,

- brudnej lub mokrej makulatury

SZKŁO

- szklane butelki i słoiki po napojach
i żywności,

- szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

- reklamówek/foliówek, w których były gromadzone odpady szklane,

- szkła okiennego,

- porcelany, ceramiki, kryształów, zastawy stołowej, żyrandoli, luster,

- żarówek, lamp, reflektorów, izolatorów, szyb samochodowych

- szkła żaroodpornego,

BIO

- odpadki warzywne i owocowe,

- drobne gałęzie drzew i krzewów,

- skoszoną trawę, liście, kwiaty,

- resztki jedzenia (bez mięsa i kości),

- fusy po kawie i herbacie

- skorupki jajek

- zwierzęcych resztek kuchennych,

- odpadów zmieszanych,

- kości i odchodów zwierzęcych,

- drewna, popiołu, żwiru i kamieni

 

TWORZYWA SZTUCZNE
 I METALE

- zgniecione plastikowe butelki po napojach (nakrętki - oddzielnie),

- plastikowe opakowania po produktach spożywczych,

- plastikowe torby, worki, reklamówki
i inne folie,

- opakowania po środkach czystości, kosmetykach,

- opakowania wielomateriałowe  (np. kartony po mleku i sokach),

- metalowe puszki,

- folię aluminiową, kapsle, zakrętki od słoików,

- metale kolorowe, drobny złom żelazny

- butelek i pojemników z zawartością,

- opakowań zabrudzonych tłuszczem,

- naczyń jednorazowych,

- plastikowych zabawek,

- opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,

- pieluch, chustek, ręczników jednorazowych,

- ubrań i opakowań z tekstyliów.

ZMIESZANE

- zatłuszczony papier,

- zabrudzone folie,

- zużyte ręczniki i chusteczki jednorazowe, papier lakierowany
i powleczony folią

- art. higieniczne (np. pieluchy),

- szkło stołowe, ceramika, porcelana, kryształy, szkło żaroodporne, lustra,

- mięso, kości, ości,

- zimny popiół

- baterii,

- żarówek, świetlówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych
i rtęciowych,

- farb i resztek lakierów,

- zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego,

- odpadów medycznych,

- odpadów wielkogabarytowych,

tekstyliów

 

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, akumulatorów, baterii, różnego rodzaju żarówek i świetlówek nie wolno wyrzucać do śmietników, ale można:

  • oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Broniewku – czynny w godzinach 8:00-16:00 w każdą sobotę miesiąca (z wyjątkiem świąt przypadających w tych dniach).
  • bezpłatnie oddać je w sklepie, jeśli kupujesz nowe urządzenie tego samego typu np. telewizor za telewizor.

Metali, mebli i odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych
i rozbiórkowych, zużytych opon i tekstyliów nie wolno wyrzucać do śmietników, ale można oddać do PSZOK Broniewek.

Zużytych odpadów medycznych (igły, strzykawki itp.) nie wolno wyrzucać do śmietników, ale należy oddać do PSZOK Broniewek do specjalnych pojemników.

Odbiór odpadów na PSZOK jest bezpłatny!

Odpłatną usługę odbioru odpadów płynnych świadczy Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGIEK” w Radziejowie, ul. Szpitalna 15, tel.: 54-285-34-78.