Zakończono przebudowę dróg gminnych

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG
Budowa drogi gminnej nr 360501W
w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki
DOFINANSOWANIE 1 437 115,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 2 053 021,43 zł

W trosce o bezpieczeństwo i komfort mieszkańców regularnie oddawane są do użytku kolejne odcinki przebudowanych dróg gminnych.

We wrześniu tego roku zakończono inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 180425 C Czołowo – Kontrewers w miejscowości Czołowo od km 0+151 do km 0+504; Przebudowa drogi gminnej nr 180438 C Przemystka - Biskupice do km 0+000 do km 0+450; Przebudowa drogi gminnej nr 180401 C Radziejów - Szczeblotowo od km 2+023 do km 3+013”.

Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem poszerzeń istniejących nawierzchni do 4,5 m oraz na wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz z destruktu asfaltowego. Łączna długość przebudowanych dróg wynosi 1,7930 km. Koszt inwestycji to blisko 590.000,00 zł. Najkorzystniejszą ofertę przetargową złożyła firma Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Kruszyna.

Na realizację tej inwestycji pozyskana została dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50% kosztów całkowitych.

W sierpniu tego roku został złożony do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego wniosek o dofinansowanie na kolejne odcinki dróg gminnych.

Zakończono przebudowę dróg gminnych