Umowa na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Radziejów z wykonawcą podpisana!

2024-01-13


Zobacz więcej

Zawiadomienie o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2024 r.

2023-12-15


Zobacz więcej

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2024

2023-12-14


Zobacz więcej

Co można dostarczyć na PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Informacja dla Mieszkańców.

2023-11-13


Zobacz więcej

Numer rachunku bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

28 9549 0001 0002 8756 2000 0023

2023-04-13


Zobacz więcej

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Radziejów na lata 2016-2023

2017-09-29


Zobacz więcej

Plany odnowy miejscowosci na terenie gminy Radziejów.

2013-05-08


Zobacz więcej