Nieczystości ciekłe - Ważna Informacja!!!

SZANOWNI PAŃSTWO!

 

Urząd Gminy Radziejów informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zostały znowelizowane przepisy dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi, które nałożyły na samorządy nowe obowiązki  odnoszące się do kontroli przestrzegania regulacji związanych z właściwym postępowaniem z nieczystościami ciekłymi. Zgodnie z tymi przepisami gminy zostały zobowiązane do kontroli m.in. posiadania umów na opróżnianie zbiorników  bezodpływowych lub osadników w  instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Przedmiotem kontroli są również dowody uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, przy czym sprawdzanie powyższych danych ma się odbywać raz na dwa lata (pierwszy etap kontroli ma się zakończyć do 8 sierpnia 2024 r.). Mając na uwadze dobro naszej wspólnoty samorządowej, proszę Państwa o zrozumienie i pomoc w realizacji ustawowych obowiązków, a osoby, które nie mają jeszcze zawartych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków proszę o niezwłoczne ich podpisanie z uprawnionym podmiotem. Jednostkami uprawionymi do wywozu nieczystości płynnych na terenie naszej gminy są:
 

  1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGIEK” Sp. z o.o., ul. Szpitalna 15, 88-200 Radziejów

tel. 54 285 34 78 lub 54 285 36 02

(Przydomowe oczyszczanie ścieków i szamb)
 

  1. TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa

tel. 804-204-204

Tylko opróżnianie ze zbiorników bezodpływowych (szamb)
 

 

Na mocy nowych przepisów każda przydomowa oczyszczania oraz szambo bezodpływowe powinny być zgłoszone do ewidencji prowadzonej przez Urząd Gminy Radziejów. Proszę Państwa o pilne dokonywanie tych zgłoszeń.

 

Zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków proszę złożyć w Urzędzie Gminy Radziejów, pokój 205  w terminie do 30 marca 2023 r. Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie www.ugradziejow.pl w zakładce dla mieszkańców, ochrona środowiska i budownictwo oraz w Urzędzie Gminy Radziejów.

 

 

 

Wójt Gminy Radziejów

Marek Szuszman

Załączniki

Nazwa Rozmiar
zgłoszenie szamb i oczyszczalni.docx 18,2 KB pobierz